Asbesti

Asbesti on yleisnimitys rakentamisessa käytetyille kuitumaisille silikaattimineraaleille. Erilaisia asbestilaatuja ovat Krysotiili, Amosiitti, Antofylliitti, Aktinoliitti ja Tremoliitti sekä Krokidoliitti (sininen asbesti).

Asbestipöly on terveydelle erittäin haitallista ja asbesti onkin Suomen suurin työperäisten kuolemien aiheuttaja. Asbestipitoiset, ehjät materiaalit eivät yleensä aiheuta normaalissa käytössä altistumisvaaraa, mutta esimerkiksi huolto- ja korjaustoimenpiteiden yhteydessä asbestipitoista pölyä saattaa vapautua hengitysilmaan. Asbestipurkutöitä saavatkin Suomessa tehdä ainoastaan työsuojeluviranomaisten valtuuttamat purkuliikkeet, joilla on asbestipurkuun soveltuvat koulutetut työntekijät sekä asbestipurkutöihin tarkoitetut suojaimet ja alipaineistuslaitteet.

Yleisimmät asbestipitoiset materiaalit

Asbestia on rakentamisessa käytetty esimerkiksi eristeissä, laasteissa, tasoitteissa, liimoissa (yleisimmin musta pikiliima), matoissa, tiivisteissä, vinyylilaatoissa (250x250mm Fin-Flex), ulko- ja sisäverhouslevyissä (Luja, Minerit), palosuojalevyissä ja palokatkoissa, kattomateriaalin sidosaineena (Vartti, Aalto-Minerit) sekä vedeneristysbitumeissa. Lisäksi asbestilla on ollut paljon muitakin käyttökohteita.

Aina kun remontoidaan ennen vuotta 1988 rakennettuja rakennuksia, tulee rakennukseen teettää asbestikartoitus. Ammattitaitoinen asbestikartoittaja tunnistaa yleisimmät asbestipitoiset materiaalit jo visuaalisella katselmuksella ja epävarmat, mahdollisesti asbestia sisältävät materiaalit varmistetaan laboratorioanalyysein. Samassa kartoituksessa kartoitetaan muut rakennuksessa mahdollisesti olevat haitta-aineet ja yhdisteet.